Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  18. 7. 2013 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Prezentácia študentských spoločností v NC AVION

  21. 03. 2013 sa študenti Strednej odbornej školy drevárskej zúčastnili Veľtrhu študentských spoločností v Avion Shopping Park v Bratislave. Veľtrh je vyvrcholením úsilia študentov, ktorí na ňom verejnosti prezentujú svoje podnikateľské plány, výrobky a služby. Na 18. ročníku celoslovenskej súťaže študentov vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia sa predstavilo 49 študentských spoločností. Podujatie zorganizoval Junior Achievement Slovensko. Záštitu nad veľtrhom prezval prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý sa osobne zúčastnil veľtrhu a osobne sa rozprával aj s našimi študentmi.

  Z našej školy sa akcie zúčastnili 2 študentské spoločnosti – Tree Art Company – dizajnéri a KD team – konzervátori a dizajnéri.

  Ich výrobným programom boli šperky z dýh, prívesky z masívu, intarzie, kľučenky, zlátené a farbené produkty zo sádry, drevorezba.

  Ing. Agáta Danielovičová, učiteľka aplikovanej ekonómie

 • Stredná odborná škola drevárska v Bratislave získala 3. miesto v Národnej súťaži o európsku cenu Karola Veľkého pre mládež 2013

  Náš medzinárodný projekt Healthy Learning Healthy Future bol  hodnotený veľmi pozitívne v národnej súťaži Mládežnícka cena Karola Veľkého. Je to súťaž, ktorú vyhlasuje Európsky parlament a víťazný projekt z každej z 27 krajín EÚ je predstavený na medzinárodnom summite v nemeckom meste Aachen. Porota v zložení Katarína Neveďalová, Miroslav Mikolášik, Edith Bauer, Katarína Neveďalová /poslanci EP/ a Peter Kupec, mládežnícka organizácia IUVENTA, pridelili nášmu projektu 105 bodov a skončili sme na peknom 3. mieste spomedzi 13 projektov, prihlásených do súťaže.

  Viac informácií je uvedených na stránke Európskeho Parlamentu:

  http://www.europskyparlament.sk/view/sk/press-release/activity/aktivity-2013/activity-2013-March.html

  Ing. Agáta Danielovičová, koordinátorka projektu

 • Projektové stretnutie Comenius "Zdravý život -zdravá budúcnosť" v Čechách!

  Naša škola je v období 2012 – 2014 opätovne zapojená do multilaterálneho medzinárodného projektu Comenius, na ktorom sa podieľa dokopy 10 krajín Európy. Cieľom projektu je zdravý životný štýl – športové aktivity, správne stravovanie, spoznávanie národných kultúr, zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku.

  Prvé projektové stretnutie všetkých krajín sa konalo v októbri 2012 Bratislave, druhou hostiteľskou krajinou bolo Poľsko – Krakow v decembri 2012, na ktorom participovalo 8 krajín, tretíkrát sme sa stretli len 3 krajiny v Kolíne v Českej republike  v dňoch 17. – 22. 02. 2013, a to 11 našich študentov,  4 slovenskí učitelia,  13 tureckých študentov,  4 tureckí učitelia a českí študenti a učitelia.

  Program mobility bol veľmi zaujímavý a súvisel s témou projektu. Naši študenti bývali v hostiteľských rodinách. Pre partnerov sme pripravili suveníry z dreva – sošku z dreva, intarzie a prívesky. Nacvičili sme si prezentácie o škole a krajine, zaspievali slovenskú ľudovú pieseň, zapojili sa do basketbalovej súťaže, varili bryndzové halušky. Aj tureckí študenti a učitelia varili turecké národné jedlá.

  Českí priatelia nás zobrali na 1 deň do blízkych hôr, kde sme lyžovali a snowbordovali. Posledný deň sme strávili v Prahe.

  Najbližšie stretnutie pre všetky krajiny bude v apríli 2013 v Španielsku, kam pocestuje 7 našich študentov s učiteľmi.

   

  Ing. Agáta Danielovičová

  Koordinátorka projektu

   

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ!

  Pozývame žiakov základných škôl, ich rodičov a pedagógov na Výstavu študentských prác a prehliadku školy na Pavlovičovu ul. 3 v Bratislave
  termín:   každý pracovný deň
  čas:       9,00 hod. - 16,00 hod.

 • Medzinárodné projektové stretnutie Comenius v Bratislave!

  Projekt Comenius !

   

  Naša škola je v období od septembra 2012 do júna 2014 opätovne zapojená do medzinárodného multilaterálneho projektu Comenius. Témou tohto projektu je Zdravý životný štýl.

  V dňoch 15. – 21. októbra 2012 sa konalo projektové stretnutie v Bratislave, na ktoré pricestovali študenti a učitelia z Anglicka, Walesu, Turecka, Talianska, Španielska, Českej republiky, Švédska, Grécka a Poľska. Do Bratislavy pricestovalo 25 zahraničných učiteľov  a 12 zahraničných študentov, na stretnutí participovalo aj 10 učiteľov a 20 študentov našej školy.

  Program projektového stretnutia bol náročný, ale zaujímavý. Celú delegáciu veľkolepo prijal primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik v priestoroch Primaciálneho paláca.

  Zahraničným partnerom sme predstavili naše hlavné mesto, jeho historické pamiatky, pripravili sme pre nich folklórny večer.

  Hlavným programom bola projektová práca v škole, počas ktorej sme vybrali logo projektu – každá krajina priniesla 2 – 3 súťažné logá, navrhnuté študentmi. Študenti a učitelia prezentovali svoje krajiny a školy, medzinárodné skupiny študentov zhotovili 10 posterov o jednotlivých krajinách.

  Keďže témou projektu je zdravý životný štýl, pripravili sme športové dopoludnie a pohybové aktivity pre študentov, ale aj učiteľov.

  Veľmi zaujímavým programom boli tvorivé dielne na Galvaniho ulici, kde sme sa rozdelili do troch skupín a každý jeden účastník mal možnosť odniesť si vlastnoručne vyrobené suveníry – prívesok z dreva, zlátený odliatok a vymodelovaný produkt z hliny, ako aj stráviť dokopy 3 hodiny v jednotlivých štúdiách – konzervátorskej a reštaurátorskej dielni, ručnej stolárskej a rezbárskej dielni, ako aj v modelovni.

  Najbližšie projektové stretnutie bude začiatkom decembra v Poľsku, na ktoré sa už veľmi tešíme.

  Ing. Agáta Danielovičová

  koordinátorka zahraničného projektu Comenius

 • OBRAZOVÁ PREZENTÁCIA ŠKOLY

   

  Milí návštevníci,

  pripravili sme pre Vás prezentáciu školy a prác našich študentov.

   

  stiahnúť prezentáciu školy

   

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola drevárska, Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava
  Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava
 • škola: +421 2 43 33 76 01, školský internát: +421 2 433 388 09, dielne Galvaniho ul.: +421 02 43 42 09 33

Fotogaléria